It’s Ok to be Gay

It’s OK to be Gay

It’s OK to be Gay. Walang masamang maging bakla.

Tandaan ninyo ito. Kung may magsabi sa inyo na kayo ay pupunta sa impierno dahil ikaw ay isang bakla, or isang lesbiana ng isang pastor o ng isang pari o ng inyong kapamilya e huwag kayong maniwala. Salvation belongs to God, it is not earned. It is by the grace of God that we are saved.

Huwag kang magpapakamatay dahil hindi ka tinanggap ng magulang mo or hindi ka tanggapin ng iyong traditional church, narito naman kami para sa iyo.

Huwag kang maniniwala na ang homosexuality ay nasa Bible, wrong translation yun. Bias ang nag translate nun! Dahil lumabas lamang ang salitang homsoexuality noong 19th century lamang. Ang tamang translation nun ay male temple worship prostitute hindi homosexuality.

Huwag ka ding maniwala sa kanila na ginunanaw ang Sodom at Gomorah dahil sa homosexuality. Maling interpretasyon yun. Ang tunay na kasalanan ng Sodom ay nakasulat sa Ezekiel 16:48-50.

Huwag lang maniwala na masama ka, LGBT, dahil hindi tayo masama. Sila ang masama, ang mapanghusga sa atin na tayo ay masama. Masayang maging true sa sarili. Hayaan nyo silang maging bitter sa ating pagiging masaya dahil true tayo sa sarili natin.

It’s OK to be Gay. Walang masamang maging beki, badeth, bakla, baklush, bekbek…

Posted in Featured | Leave a comment

LGBT are Families, too.. We Are Family

Posted in Featured | Leave a comment

Homosexuality and the Bible by Mathew Vines

I encourage every single LGBT youths, supporters, friends, allies, similarly to the enemies of the LGBT community, watch this video and learn from Matthew Vines.

Posted in Featured | Leave a comment

Asian LGBT InterFaith Newtork

Asian LGBT InterFaith Network

Asian LGBT InterFaith Network is an organization LGBT from different religious/spiritual faiths in Asia.

We are looking for funders for the 1st Asian LGBTIQS InterFaith Conference on December 3-5, 2015.

For More info:

Rev.Crescencio G. Agbayani Jr. MDiv,

Mobile Number: +639152904310

Email: rev.ceejay@yahoo.com

Posted in Featured | Leave a comment

Grand Mass LGBT Wedding 2015 c/o CNN Philippines

The Grand Mass LGBT Wedding 2015 of the LGBTS CHRISTIAN CHURCH INC last June 28th. Held at the Covered Court of Brgy. Sangandaan, Proj 8, Quezon City.

http://cnnphilippines.com/videos/2015/06/29/LGBT-Church-holds-Holy-Union-Rites.html

Posted in Featured | Leave a comment

Love wins for gay couples in Sangandaan, Proj8, Quezon City

http://cnnphilippines.com/videos/2015/06/29/LGBT-Church-holds-Holy-Union-Rites.html

Posted in Featured | Leave a comment

LGBTS CHRISTIAN CHURCH INC holds Grand Holy Union Rite. CNN Philippines

http://cnnphilippines.com/videos/2015/06/29/LGBT-Church-holds-Holy-Union-Rites.html

Posted in Featured | Leave a comment