It’s Ok to be Gay

It’s OK to be Gay. Walang masamang maging bakla. Tandaan ninyo ito. Kung may magsabi sa inyo na kayo ay…