It’s Ok to be Gay

It’s OK to be Gay

It’s OK to be Gay. Walang masamang maging bakla.

Tandaan ninyo ito. Kung may magsabi sa inyo na kayo ay pupunta sa impierno dahil ikaw ay isang bakla, or isang lesbiana ng isang pastor o ng isang pari o ng inyong kapamilya e huwag kayong maniwala. Salvation belongs to God, it is not earned. It is by the grace of God that we are saved.

Huwag kang magpapakamatay dahil hindi ka tinanggap ng magulang mo or hindi ka tanggapin ng iyong traditional church, narito naman kami para sa iyo.

Huwag kang maniniwala na ang homosexuality ay nasa Bible, wrong translation yun. Bias ang nag translate nun! Dahil lumabas lamang ang salitang homsoexuality noong 19th century lamang. Ang tamang translation nun ay male temple worship prostitute hindi homosexuality.

Huwag ka ding maniwala sa kanila na ginunanaw ang Sodom at Gomorah dahil sa homosexuality. Maling interpretasyon yun. Ang tunay na kasalanan ng Sodom ay nakasulat sa Ezekiel 16:48-50.

Huwag lang maniwala na masama ka, LGBT, dahil hindi tayo masama. Sila ang masama, ang mapanghusga sa atin na tayo ay masama. Masayang maging true sa sarili. Hayaan nyo silang maging bitter sa ating pagiging masaya dahil true tayo sa sarili natin.

It’s OK to be Gay. Walang masamang maging beki, badeth, bakla, baklush, bekbek…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s